DAMEKS A.Ş. Türkiye’nin öncü yıldırımdan korunma sistemleri firmasıdır. Burada açıklanan çevre ve enerji politikası, Merkez ve Uretim Tesisimizdeki tüm tasarım, üretim, pazarlama ve satış proseslerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.

Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.

Politikamız;

 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek,
 • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır.